Opleidingen

De overheid geeft het volgende aan momenteel:

“Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.”

Wij adviseren deze richtlijnen te volgen m.b.t. het starten van opleidingen/praktijklessen.

 

Voor het geven van opleidingen geldt:

 • Een student dient de les af te zeggen als deze ziekteverschijnselen vertoont.
 • Aan student wordt duidelijk gemaakt, dat het in geval van ziekte van medewerkers mogelijk is, dat een les geannuleerd wordt.
 • Studenten en modellen dienen met eigen vervoer komen om het openbaar vervoer te ontlasten en te zorgen dat mensen met vitale beroepen naar hun werk kunnen blijven gaan.
 • Student komt op afgesproken tijd met model binnen. Bijvoorbeeld student en model A komen om kwart voor 9 en nemen plaats op de aangewezen plaats, student en model B komen 5 min later enz.
 • Studenten en modellen gaan bij binnenkomst de handen wassen, papieren handdoekjes liggen klaar, daarna handen desinfecteren.
 • Er dient ten alle tijden tussen alle studenten 1,5 meter te zijn, of een scherm tussen studenten.
 • Student werkt verder via het protocol van de behandeling.
 • Telefoon sieraden e.d. blijven thuis of in de auto of in een daarvoor bestemd bakje gelegd.
 • Student doet handschoenen aan, mondkapje op, face shield of veiligheidsbril op.
 • Optie is om vingertoppen van handschoenen te knippen voor het model. 
 • Student & model blijven op de aangewezen plek zitten.
 • Student en model ontvangen koffie of thee van de docent in een papieren beker.
 • Docent wast handen, papieren handdoekjes liggen klaar, daarna de handen desinfecteren.
 • Docent doet handschoenen aan, mondkapje op, face shield of veiligheidsbril op. Hoeveel docenten aanwezig is, zal afhankelijk zijn van het aantal m2 dat beschikbaar is, wanneer er meerdere docenten zijn dienen deze ook de 1,5 meter in acht te nemen.
 • Toilet gebruik, student en/of model dient alle handelingen van binnenkomst opnieuw uit te voeren en het toilet dient na ieder gebruik worden schoongemaakt. Bijvoorbeeld d.m.v. klaarliggende wegwerp schoonmaak doekjes. Deurklinken, doortrekknop, lichtknopjes, toilet enz.
  Voor doortrekken toiletdeksel sluiten.
 • Pauzes, we zoeken nog input hoe we pauzes goed kunnen vormgeven. Heb je bijvoorbeeld een ruimte waar iedereen volgende de 1,5, meter regelen kan zitten dan kun je samen pauzes nemen, anders dien je deze gefaseerd te regelen.
 • Student en model nemen eigen lunch mee.
 • Student dient aan het einde van de les zijn/haar tafel schoon te maken met de benodigde beschikbaar gestelde middelen. (alles zelf weggooien en prullenbakjes legen, tafel / lamp /stoelen poetsen )
 • Opleider dient te zorgen voor goede ventilatie.
 • Opleider zorg voor een vuilnisbak met voetpedaal.
 • Houd een in-en uittekenlijst (logboek)  bij zodat je weet wie wanneer is binnen geweest. Stel dat er iemand bij jouw in de zaak was die ziek wordt, dan weet je wie er gewaarschuwd moeten worden.

Één reactie op “Opleidingen”

Geef een reactie