Gastdocenten

Veel van de opleidingscentrums nodigen regelmatig gastdocenten uit voor workshops, zowel uit binnen en als uit het buitenland.

Ook voor deze groep is een protocol gemaakt.

De overheid geeft het volgende aan momenteel:

“Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.”

Wij adviseren deze richtlijnen te volgen m.b.t. het starten van opleidingen/praktijklessen.

  • Wanneer gastdocent uit het buitenland komt dient aan deze gastdocent op voorhand duidelijk gemaakt te worden wat het protocol van Nederland is en zich daaraan houden. Mocht de gastdocent extra beschermingsmaatregelen willen treffen zal dit in overleg met het opdrachtgever gaan.
  • De gastdocent geeft aan de opdrachtgever aan dat hij/zij werkt volgens de richtlijnen van het protocol en zal de opdrachtgever vragen dit voor akkoord te ondertekenen.
  • Wanneer gastdocent op locatie komt en er blijkt niet gewerkt te worden volgens de richtlijnen kan de gastdocent weigeren de training of workshop te geven. De afgesproken prijzen dienen alsnog voldaan te worden aan gastdocent.
  • Wanneer opdrachtgever ziet dat gastdocent niet volgens de richtlijnen werkt kan de opdrachtgever de workshop/training stilleggen totdat er aan de richtlijnen wordt voldaan door gastdocent. indien gastdocent dit weigert kan de training/workshop gecanceld worden. De kosten zijn dan voor de gastdocent.
  • De opdrachtgever en gastdocent bespreken in overleg wie voor de beschermingsmaterialen van de gastdocent zorgt en leggen dit vast op papier.

Opdrachtgever en gastdocent volgen de richtlijnen van opleidingen.