De overheid heeft aangegeven, dat een randvoorwaarde voor het geven van toestemming aan een sector om werkzaamheden te hervatten tijdens de corona crisis is, dat een protocol voor de anderhalvemetereconomie bestaat.

De nagelsector wil dat er veilig gewerkt kan worden door alle werkenden in de branche, zowel in de salon als ambulant. De branche wil voorzien in de behoefte van ZZP’ers, ondernemers en werknemers en al diegenen die betrokken zijn bij de nagelsector om veilig en verantwoord te werken en daarbij de juiste regels, maatregelen en beschermingsregelingen te hanteren.

De inhoud van dit protocol is tot stand gekomen door een brede inspraak vanuit de branche door de website Nagelsector.nl te openen, waarin de nagelstylist zijn bijdrage aan het protocol kon leveren.

Ook het Nagelgilde, FNV MOOI en VNO-NCW hebben hun bijdragen geleverd aan dit protocol. Dit protocol is voor advies voorgelegd aan de overheid.

Deze afspraken gelden voor alle nagelstylistenactiviteiten en worden door iedereen die werkzaam is in de branche opgevolgd. De ondernemer van het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Uitgangspunt is dat deze afspraken helder zijn voor alle ZZP’ers, ondernemers, hun werknemers en de klanten.

ZZP’ers, ondernemers, werknemers, klanten en iedereen die zich in het bedrijf bevindt, houden zich aan dit protocol en de algemeen geldende RIVM-richtlijnen.

De branche en overheid communiceren over de afspraken. In salons worden afspraken zichtbaar medegedeeld door onder andere een beknopte versie van het protocol zichtbaar op te hangen in en buiten de salon.

De afspraken gelden voor de werklocatie en/of de salon, het gaat hier onder andere om de balie, de wachtruimte (onderdeel van de salon), de medewerkersruimte, de opslagruimte en het toilet en andere ruimtes waar personen komen.

De afspraken worden door werkgevers (tijdelijk) opgenomen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).