Afstand

  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • Laat de klant alleen komen.
  • Waar enigszins mogelijk dient er te allen tijde minstens 1,5 meter ruimte te zijn tussen alle aanwezigen in de praktijk.
  • Tijdens de behandeling is het vanzelfsprekend niet mogelijk, dat er meer dan 1,5 meter ruimte is tussen de behandelaar en de klant. Daarom dient er tijdens de behandeling nog meer aandacht voor bescherming en hygiëne te zijn dan gewoon al het geval is.
  • Het is afhankelijk van de behandelruimte op welke plekken en welke momenten afstand houden moeilijk is. Er dient waar nodig gebruik gemaakt te worden van markeringen en duidelijke instructies om behandelaars en klanten duidelijk te maken wanneer zij zich via welke route kunnen verplaatsen.  

Geef een reactie