Project Corona

Het project Corona heeft voor de nagelsector een protocol ontwikkeld voor de anderhalvemetereconomie.

Dit protocol zal weer geldig zijn als de huidige lockdown voor de nagelsector wordt opgeheven.

Deze website dient als communicatiemiddel tussen het projectteam en de nagelsector.

De Hamvraag

Wat zijn de gevolgen zijn van de lockdown voor de kleine zelfstandigen?

 De Nagelsector op               Facebook. Instagram en YouTube