Project Corona

Het project Corona heeft tot doel om voor de nagelsector een plan te ontwikkelen voor de anderhalvemetereconomie.

Dit plan moet werkbaar zijn voor de bedrijven in de nagelsector en het moet goed genoeg zijn om de toetsing van het ministerie van Economische zaken te doorstaan.

Onze doelstelling is om het plan op 6 mei ontwikkeld te hebben.

Deze website dient als communicatiemiddel tussen het projectteam en de nagelsector.

 De Nagelsector op               Facebook. Instagram en YouTube