We hebben de volgende afspraken met betrekking tot onze werkwijze

 • We hebben één doel: een goedgekeurd protocol voor de sector. Wat daar niet aan bijdraagt, wordt serieus genomen, maar kan in het gedrang raken
 • Ieder teamlid werkt aan dit project mee zonder ooit enige vergoeding daarvoor te ontvangen
 • Ieder teamlid is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van haar/zijn pagina’s
 • Als verwacht wordt, dat ergens meningsverschil over kan bestaan, dan zoekt de verantwoordelijke vooraf afstemming met andere teamleden
 • Elk teamlid is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie bij collega’s, deskundigen, instanties, enzovoort 
 • Als teamleden onderling niet tot overeenstemming kunnen komen, dan beslist het team in gezamenlijk overleg
 • Nieuwe teamleden kunnen door het team in overleg toegelaten worden
 • Overleg vindt doorgaans plaats via mail en telefoon, incidenteel in een online meeting 
 • We willen in principe geen reclame op onze website, zeker niet voor onszelf
 • Bij uitzondering kan een link naar een pagina van een bedrijf opgenomen worden, als er geen even goede neutrale plek gevonden is voor belangrijke informatie
 • We doen ons best om reacties van collega’s zo goed mogelijk te verwerken, maar vragen begrip voor het gegeven, dat we niet perfect zijn
 • We verspillen onze tijd niet aan collega’s, die ons direct of indirect betichten van kwade bedoelingen.