Dit project is ontstaan op het moment, dat Tracy de minister-president op tv hoorde zeggen, dat er voor elke sector, dus ook de onze, een protocol gemaakt moet worden om toe te kunnen staan, dat bedrijven in die sector weer open gaan tijdens de Corona crisis.

Ze kan nogal impulsief zijn en besteedde vervolgens uren aan haar computer. Het resultaat verspreide ze onder Jan en Alleman, die beide zeiden, dat ze daarmee door moest gaan.

Op zoiets reageert ze gewoonlijk door “De Vries!” te roepen. Ik adviseerde haar om haar document nog niet naar de minister-president te sturen, maar mij eerst eens te laten onderzoeken waaraan zo’n protocol allemaal moet voldoen. Ik ben iets minder impulsief van aard, zal ik maar zeggen.

We hebben besloten, dat ik contact op zou nemen met de instanties en met Tracy zou beginnen om een kar te maken om aan te kunnen trekken. De reden daarvoor is, dat we vinden, dat er een zo breed mogelijk draagvlak voor dit project moet zijn.

Ik heb contact opgenomen met het NVO en ze hebben mij goed geïnformeerd over de eisen waaraan een protocol moet voldoen.

Ik heb het document van Tracy opgepakt, omgezet naar een hanteerbaarder indeling en aangevuld met zaken, waarvan het ministerie van Economische Zaken vindt, dat ze in zo’n protocol thuis horen.

Dit document is breed verspreid en gelukkig enthousiast ontvangen, zelfs door een bedrijf, dat deed voorkomen, dat ze het zelf gemaakt hadden, overigens zonder de naam van Tracy te verwijderen.

Veel collega’s vroegen of we hier mee door wilden gaan en gaven aan, dat ze graag zouden helpen. Die hulp hebben we met beide handen aanvaard. We kunnen dit natuurlijk niet met zijn twee├źn en we hebben draagvlak nodig. Dus hebben we een projectteam in het leven geroepen.