Categorieën
Organisatie

Kostendekkend

Op de pagina ‘Toezicht’ kom je tegen, dat er sprake zou kunnen zijn van het vragen van een kostendekkende vergoeding. Begrijpelijkerwijs roept dat bij een aantal mensen een al dan niet lichte argwaan op. Daarom wil ik graag verduidelijken, wat ik daarmee bedoel.

De overheid staat aan een groot aantal sectoren niet toe om open te gaan tijdens de Corona crisis.
De overheid wil in fases aan bepaalde sectoren weer toestaan om aan het werk te gaan.
De overheid stelt daarbij de voorwaarde, dat er voor zo’n sector een door het ministerie van Economische Zaken goedgekeurd plan bestaat voor het werken tijdens de Corona crisis.
De overheid geeft aan zo’n plan alleen goed te keuren als aan bepaalde eisen voldaan is en één van die eisen is, dat toezicht en handhaving voldoende geregeld zijn. Wat in ons geval onder ‘voldoende’ verstaan wordt, staat volgens mij nog niet vast.

Nou kan het zo zijn, dat er kosten gemaakt moeten worden om dat toezicht en die handhaving afdoende in te regelen naar de zin van het ministerie van Economische Zaken.
Ik hoop van niet, maar stel, dat we controleurs op pad moeten sturen om bedrijven te inspecteren, dan kunnen de kosten zelfs behoorlijk hoog zijn.
Als er kosten gemaakt moeten worden, dan ben ik niet van plan om die kosten voor de hele nagelsector uit eigen zak te betalen. Dan zal er dus een vergoeding gevraagd moeten worden.
Ik vind, dat het daarbij om een kostendekkende vergoeding moet gaan, een vergoeding dus waarbij de kosten afgedekt worden zonder winst te maken.

Ik wil me nog geen zorgen maken over de precieze manier waarop zoiets dan geregeld moet gaan worden.
Ten eerste omdat ik daar geen tijd voor heb, ten tweede omdat we nog niet weten wat er geregeld moet worden en ten derde omdat we sowieso eerst een plan moeten maken, dat acceptabel is voor de overheid en werkbaar voor de sector. Zonder zo’n plan hoeven we niets te regelen.