Brief aan de regering

Behoor je tot de mensen, die door de lockdown in ernstige financiële problemen komen? Neem dan contact op met de regering. Hoe meer mensen hun probleem duidelijk maken hoe meer kans, dat de regering inziet, dat ze haar beleid  moet aanpassen.

Onderstaand kan je enkele gegevens invullen. Op grond daarvan maken we een standaard brief, die je aan de regering kan sturen via het contactformulier van het ministerie van algemene zaken. Je kan de tekst van de brief geheel aanpassen aan je eigen ideeën.

De door je ingevulde gegevens worden niet door ons opgeslagen, dus wat ons betreft hoef je je geen zorgen te maken over privacy. We gaan er van uit, dat het ministerie zorgvuldig omgaat met je gegevens.

Mogelijk zal je van het ministerie geen antwoord krijgen of een standaard antwoord, waarin ze aangeven niet op persoonlijke omstandigheden in te kunnen gaan. Maar je brief ligt er wel!

Vul onderstaande gegevens in voor het aanmaken van de standaard brief.

Klik hier om onderstaande tekst te kopiëren, ga naar het contactformulier van de rijksoverheid en plak daar de gekopieerde tekst in het veld ‘Vraag’. Als je dat wilt kan je deze tekst vervolgens wijzigen. Vul je E-mailadres in, ga akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens, klik op ‘Controleer uw gegevens’ en op de volgende pagina op ‘Verzenden’.

Beste regering,

De gevolgen van uw Corona-beleid zijn voor onsmij zwaar.
Door de lockdown is een belangrijk deel van onsmijn normale inkomen weg gevallen.
Met de Tozo garandeert u weliswaar een inkomen op het sociaal minimum, maar dat is ruimschoots onvoldoende om onzemijn kosten te dekken.
Met de Tonk gaat mijn gemeente onsmij hopelijk enige ondersteuning geven met betrekking tot noodzakelijke kosten. Het is echter al duidelijk, dat deze ondersteuning niet voldoende gaat zijn om ernstige financiële problemen voor onsmij te voorkomen.

Wij vormen een gezin bestaande uit .
Ons gezamenlijk
Ik ben alleenstaand.
Mijn
inkomen, inclusief toeslagen, was vóór Corona € netto per maand.
Nu is het ten gevolge van uw beleid nog € netto per maand.
OnzeMijn uitgaven bedragen minimaal € per maand.
Wij komenIk kom dus per maand minimaal € tekort.
Wij beschikkenIk beschik niet over een vermogen waarmee wijik dit tekort makkelijk kunnenkan afdekken.

Wij Ik snappen, dat elk beleid geluksvogels kent, die er baat bij hebben. De één zijn nood is de ander zijn brood. Wij Ik snappen ook, dat het onmogelijk is om de lasten van het beleid helemaal eerlijk te verdelen en dat er daarom altijd mensen zijn, die de pech hebben, dat ze meer last van het beleid hebben dan anderen.
Het lijkt onsmij echter uw taak om te voorkomen, dat burgers, die van u niet hard mógen werken, daardoor in ernstige problemen komen. WijIk snappen niet, dat u in uw beleid geen maatregelen opneemt om dit te voorkomen.

U heeft ervoor gekozen om in de Tozo een partnertoets op te nemen.
U kiest ervoor om voor de Tonk een budget beschikbaar te stellen, dat gemeenten noopt om karig te zijn met de bedragen, die ze toekennen.
U kiest er daarmee voor om te accepteren, dat wijik ten gevolge van uw beleid in ernstige problemen komen .

Wij Ik verzoeken u vriendelijk, maar ook heel erg dringend, om uw beleid, met name de partnertoets in de Tozo, in ieder geval zó aan te passen, dat deze ellende daar geen gevolg van is.