Enquête

We hebben een beknopte enquête gehouden om inzicht te krijgen in de gevolgen van de lockdown voor de nagelsector.

Dit was natuurlijk geen wetenschappelijk opgezette enquête en de inzenders vormen geen representatieve steekproef.

Maar een kleine duizend deelnemers hebben wel een duidelijk en schokkend beeld opgeleverd.

Bijna iedereen werkt zelfstandig (97%) en is nu volledig gesloten, slechts 10% komt in aanmerking voor financiële steun van de overheid en 60% komt door de lockdown in ernstige tot dramatische financiële problemen.

Nu komen maar liefst drie keer zoveel mensen in ernstige problemen als bij de eerste lockdown.

Ondanks de zware persoonlijke problemen ziet men de ernst van de situatie in, steunt men de lockdown, steunt men het protocol en houdt men zich aan de regels. Maar de financiële steun vindt men volstrekt onvoldoende en men is van mening, dat de eigen sector open zou moeten kunnen als de vereiste voorzorgsmaatregelen genomen worden.

De combinatie van financiële nood, het ontbreken van steun, het gevoel best open te kunnen en het vooruitzicht van een wellicht zeer langdurige lockdown, is zonder meer gevaarlijk.

Zonder inkomsten uit de nagelsalon neemt voor velen het gezinsinkomen drastisch af, maar blijft het nog wel boven bijstandsniveau, vaak vanwege een werkende partner, waardoor men niet in aanmerking komt voor steun. De vaste lasten nemen niet af en het eten wordt niet goedkoper. Als men geen hoog inkomen heeft, dan heeft de eerste lockdown het beetje spaargeld opgemaakt en komt men voor de keuze om schulden te gaan maken of toch wat bij te verdienen.

We zitten allemaal in deze schuit en moeten allemaal helpen het virus te bestrijden. Dat betekent ook, dat we allemaal moeten helpen om er voor te zorgen, dat iedereen in staat is het hoofd boven water te houden. Het zou niet nodig moeten zijn, dat iemand zich in de schulden moet steken om eten te kunnen kopen of de huur te betalen.

Het huidige beleid is om de slachtoffers van de lockdown te helpen tot bijstandsniveau. Dat is zowel moreel als pragmatisch onvoldoende. Moreel omdat we samen deze last moeten dragen en pragmatisch omdat honger geen draagvlak oplevert.